Σύγκριση Μετάφρασης Γαλλικά Eλληνικά Tεχνητοί Παράδεισοι Τα Άνθη του Κακού Προσωπική Ζωή Bιογραφία Εισαγωγή Homee-mail
Πίσω σε Αφιέρωση / Κατάλογο

“Les Fleurs du Mal”

 • Titres et premiers vers

  1. au lecteur
  2. La sottise, l' erreur, le péché, la lésine
  3. Le Flaçon
   Il est de forts parfums pour qui toute matière est poreuse
  4. Le Poison
   Le vin sait revêtir le plus sordide bouge
  5. L' Albatros
   Souvent, pour s'amuser, les hommes d'equipage
  6. L 'Ennémi
   Ma jeunesse ne fût qu'un ténébreux orage
  7. Le Revénant
   Comme des anges a l'oeil fauve
  8. Ciel brouillé
   On dirait ton regard d'une vapeur couvert
  9. Harmonie du soir
   Voici venir les temps ou vibrant sur sa tige
  10. Spleen
   Je suis comme un roi d' un pays pluvieux
  11. Élévation 1838
   Au-dessus des étangs, au-dessus des vallées
  12. Vie antérieure
   J'ai longtemps habité sous de vastes portiques
  13. Le Vin du Solitaire new!
   Le regard singulier d' une femme galante
 • Paradis Artificiels

  1. Le poeme du haschish
   Ceux qui savent s'observer eux-memes et qui gardent la memoire de leurs impressions

La Foule - Edith Piaf
© 2024 Charles Baudelaire - Oeuvres Selection | 10-apr-24 1:06 PM