Magiko kouti

“H καλωσύνη των αφοσιωμένων” — Άρθρο (6)

Radha Govinda
Radha Govinda & Lord krishna

Eίναι εκατοντάδες —αν όχι εκατομμύρια, οι ειλικρινείς ψυχές οι αφοσιωμένες στον Κύριο.
Οι ψυχές που παραδόθηκαν στον αγώνα για την πραγμάτωση της συνειδητότητας του Κυρίου που έκαναν αυτό το στόχο, πρώτιστη προτεραιότητα της ζωής τους.

Όμως πολλοί από αυτούς, βρίσκουν πως είναι πολύ δύσκολο μέσα στην καθημερινότητα να ζουν με την προτεραιότητα αυτή. Βρίσκονται βομβαρδισμένοι στην κυριολεξία από τις οικογενειακές πιέσεις, τις εργασιακές πιέσεις και βρίσκουν δύσκολο να ισορροπήσουν τα υλικά τους καθήκοντα με το ύψιστο καθήκον της αφοσίωσης, το πνευματικό καθήκον της προσφυγής στη συνειδητότητα του Κυρίου.
Έτσι λοιπόν ποια είναι η λύση για το δίλημμα αυτό;

Ο Κύριος το λέει καθαρά: Λέει πως πρέπει να παραδοθεί ό,τιδήποτε άλλο και απλά να υποταγεί κανείς, στη πλήρη αφοσίωση σ' εκείνον. Αυτό σημαίνει όμως, πως πρέπει κανείς ν' αφήσει δουλειά, οικογένεια, σπίτι και να γίνει ένας μοναχός;
Θα μπορούσε αυτό να συμβεί σε κάποιες περιπτώσεις, αλλά γενικά δεν σημαίνει κάτι τέτοιο. Τι λοιπόν εννοεί ο Κύριος;
Καθαρά επεξηγείται αυτό στη Μπαγκαβάτ Γκίτα - πως "ό,τι κάνεις θα πρέπει να το αφιερώνεις σ' Εκείνον".

Αυτή η τέχνη του δοσίματος (mantra: neti, neti=ούτε αυτό, ούτε εκείνο) μαθαίνεται από εκείνους που είναι εκπαιδευμένοι σ' αυτή την τέχνη (δάσκαλοι) ή ακόμη περισσότερο, Gurus. Κάποιος πρέπει να ψάξει να βρει αυτούς τους ανθρώπους που είναι κυρίαρχοι σ' αυτόν τον αγώνα: που μπορούν κάθε τους σκέψη, λέξη, πράξη, να αφιερώνουν σ' Eκείνον κι αυτό μέσα σ' όλο το εικοσιτετράωρό τους —και να αποφασίσει να μαθητεύσει κοντά τους.

Ο Σριμάν Σανκαρσάν Αντχικάρι - δάσκαλος της Μπάκτι Γιόγκα (Γιόγκα της Αφοσίωσης), παρουσιάζει -εδώ και 35 χρόνια- τη μέθοδο μελέτης για την κατανόηση αυτής της Διδασκαλίας στον άνθρωπο της Δύσης.
Μτφ. από τα Αγγλικά Λ. Σ. Α.

Η αγάπη σε κάθε εκδήλωση αυτών των ανθρώπων —ολότελα κυρίαρχων στη συνειδητότητα του Κυρίου, εκδηλώνεται σε κάθε τους πράξη και λειτουργεί σαν μαγικό νερό, όπου θα μάθει να επιπλέει η ως τότε κρυμένη συνειδητότητα καθενός που προσβλέπει, σ' αυτή τη μεταμόρφωση.
Η ευγενική τους φροντίδα, ενδυναμώνει κάθε έναν που θέλει να βρει το μονοπάτι της αφοσίωσης στον Κύριο —και να παραμείνει σ' αυτό.

Sankarshan Das Adhikari Ακολουθεί το ακριβές κείμενο

There are thousands if not millions, of sincere souls throughout the world who realize that becoming purely Krishna conscious is their highest self interest, and hence it is their stated ultimate goal of life.
But many of them find it very difficult on the practical day to day level to keep Krishna in the forefront of their consciousness at every minute.
They find themselves bombarded by family pressures, job pressures, and social pressures and have a hard time balancing their material duties with their ultimate duty, their spiritual duty, to become perfect in Krishna consciousness.

So what is the solution for their dilemma?
Krishna makes it very clear. He says that one should give up all other duties and simply fully surrender unto Him. Does this mean one should quit his job, abandon his family, and become a monk? It could in some cases, but it does not generally mean that. So what does Krishna mean? He clearly explains in the Bhagavad-gita that whatever you do, you should do it for Him.

This art of dovetailing everything in Krishna consciousness is learned from those who are already experts in doing this. One has to seek out the association of such persons who have mastered the art of connecting their every thought, word, and deed with Lord Sri Krishna twenty-four hours a day and become their student.

The loving kindness of such saintly persons acts like a magic wand to uplift the consciousness of the aspiring devotee. Their loving kindness empowers one to become purely absorbed in serving Lord Sri Krishna, the Supreme Personality of Godhead.

bottom
Om Symbol
Top
Om
Συμβολο Ομ
© magikokouti 2021 | Η καλωσυνη των Αφοσιωμενων | 01.01.2021