Μαγικό Κουτί Magiko kouti


Wisdom's friend
Ενημερωσεις Σελιδας
"Οι παλιοί φίλοι χάνονται σαν έρχονται καινούργιοι. Το ίδιο συμβαίνει και με τις μέρες. Μια παλιά μέρα φεύγει για να δώσει τη θέση της στην καινούργια. Σημασία έχει τί αξία δίνεις στο κάθε τι: Ένας φίλος με αξία, μια μέρα με αξία": Dalai Lama

Yoga - “Η ανάγκη της στιγμής" Άλλα άρθρα/ (1)

bottom

Η Ανάγκη της Στιγμής

Στη Δημιουργία υπάρχει και το καλό και το κακό— Θέση-Αντίθεση-Σύνθεση. Εκδηλώνεται και το ένα και το άλλο. Είναι σαν μια πάλη των αντιθέτων. Αυτό είναι το παιχνίδι του Απολύτου: H εκδήλωση των τάσεων των αντιθέτων: (Σύνθεση).

Ο μη ταυτισμένος βλέπει την τάση και την αντιπαρέρχεται γιατί γνωρίζει πως η Αλήθεια βρίσκεται σ' αυτό το παιχνίδι. Δεν προσκολάται σε καμιά από τις δυο τάσεις. Αφήνεται στη στιγμή απερίσπαστος και όπου οδηγηθεί...

Bhagavatan

Τότε μπορεί να διακρίνει την υπέρτατη καλωσύνη του Απολύτου (Paramatman) Ήσυχος, απερίσπαστος αφήνεται στη διαδοχή των στιγμών που φέρνουν οι διάφορες καταστάσεις που βιώνει χωρίς προσκόλληση.
Αυτό συμβαίνει όταν βρίσκεσαι πραγματικά —στο Παρόν: Η στιγμή σε οδηγεί. Η ανάγκη της στιγμής.

(συνεχίζεται)
Στο Παρόν μόνο βρίσκεται η εκδήλωση του Απολύτου. Πρακτική=Στο 1 βρίσκεται το Απόλυτο. Ούτε στο Παρελθόν ούτε στο Μέλλον. Το Παρελθόν έχει περάσει ανεπιστρεπτί, το Μέλλον είναι άγνωστο ούτε ονειροπολήσεις, ούτε φαντασιώσεις φέρνουν την Αλήθεια— κομίζουν μόνο την ψευδαπάτη, την Αναλήθεια. Έτσι βρισκόμενος κάποιος στο Παρόν ξέρει ανά πάσα στιγμή τι πρέπει να κάνει, η δράση που έχει να διαλέξει φαίνεται καθαρά μπροστά του.

Bhagavata Purana Divine Song
Kind Krishna
© magikokouti 2021 | Yoga - Η αναγκη της στιγμης | 1-jan-21